Etterisolering & Energitiltak

Energitiltak er ikke bare kostnadsbesparende i lengden, men også helt nødvendig for at vi på sikt skal nå FNs bærekraftsmålsetninger. Det ligger sterke og klare føringer på hvordan bygninger her i Norge må opgpraderes over de kommende årene, slik at vi skal klare å redusere energiforbruket vårt tilstrekkelig. Det er lurt å komme igang med dette så snart som mulig, og vi hjelper deg hele veien.

Etterisolering av bolig gir deg naturligvis lavere energiutgifter, men det vil også betydelig bedre din opplevde bokomfort. Dette og tilsvarende energiforbedrende tiltak vil også direkte påvirke energimerket på boligen din - noe vi tror er et fremtidig verdiøkende tiltak for enhver bolig.

Det er ikke alle energitiltak som kvalifiserer til støtte fra ENOVA, men etterisolering er nettopp et av de som kvalifiserer;

Fra ENOVA; etterisolering egner seg godt for deg som

- Har et hus bygget på 80-tallet
- Skal pusse opp
- Skal bytte bolig
- Ønsker å redusere varmetapet i boligen di

Vi arbeider bredt med energieffektiviserende tiltak, og tilbyr tjenester innenfor energirådgivning, energikonsultasjon, tilstandsrapporter og energianalyser for boliger. Start gjerne praten og planleggingen med oss, så er vi sikre på å få en total oversikt over såvel behov som muligheter i ditt kommende prosjekt!