2014037 - Blaauws vei

Reparasjon trevirke, kledning, fasade

2019

Jobb nummer 2014-037 tok for seg en tildels omfattende rehabilitering og utskifting av kledning og gammelt materiale på en flott villa i Blaauws vei. Stor vekt ble lagt på å gjenskape gamle profiler samtidig som vi minimerte inngripen i konstruksjonen.

Arbeidet omfattet fjerning av relativt store mengder gammelt og råttent trevirke, som videre ble erstattet med spesialskåret og tilpasset trykkimpregnert trevirke. Stort fokus ble rettet inn mot å gjenskape gamle profiler samt skape et helhetelig korrekt uttrykk i tråd med gammel byggeskikk - samtidig som vi tilpasset ift det tildels voldsomme og krevende klimaet vi har her på Vestlandet.