Om oss


ASW Bygg AS er en sentralt godkjent mesterbedrift, basert i Bergen, og kjent for å være en trygg og solid leverandør av håndverkertjenester til privatpersoner og bedrifter.
Selskapet tar på seg alle typer oppdrag, herunder eneboliger/ leiligheter, oppdrag for borettslag og sameier, næringsbygg og offentlige bygg. Vi er en dreven "rehab-maskin", men arbeider også med nybygg. ASWB opptrer som oftest som totalentreprenør, men utfører oppdrag innen alle typer entrepriser.

Ved bruk av dyktige håndverkere, kombinert med stort personlig engasjement og tilstedeværelse på ethvert prosjekt, sikrer vi et håndverksmessig godt utført arbeid med solid etter-dokumentasjon. Med bred fagkompetanse dekker vi hele spekteret; fra mindre snekkerarbeider og finsnekkeri til komplette rehabiliteringer i henhold til gjeldende forskrifter og godkjennelser. Alle våre håndverkere er fast ansatte.

Etter lenger tids engasjement innenfor eiendom- og byggutvikling i Bergensregionen har vi opplevd håndverkerbransjen på godt og vondt. Med erfaringer herfra bestemte vi oss for å skape et håndverkertilbud tuftet på profesjonalitet og særskilt god kundeoppfølging – parametere vi selv opplevde manglet i vår egen omgang med håndverkerfirmaer. Med ASWB skaper vi en «premium» tankegang, hvor stor vekt blir lagt på arbeidsprosess og arbeidsdokumentasjon i nær dialog med kunden.

Kvalitet og seriøsitet er meget viktig for oss - spesielt i en bransje som sliter med et tidvis frynsete rykte. Dette stiller bare enda større krav til oss, noe vi beviser ved å arbeide kontinuerlig med våre godkjennelser, sertifikater og HMS-system. ASWB er godkjent for ansvarsrett (Sentralt Godkjent) samt er en registrert Mesterbedrift. For oss er kompetansebygging en kontinuerlig prosess. Dette er grunnen til at vi årlig deltar på ulike kurs og kompetansehevende tiltak på flere nivåer i selskapet. Vår tørst etter kunnskap skal komme våre kunder tilgode. Velg derfor kun godkjente håndverksbedrifter!

Med meget solide referanser i Bergen og omegn er vi der for å bygge nettopp dine verdier. For oss handler det om å levere til rett tid og til avtalt pris. Forventninger er til for å overgås, også innenfor vår bransje!

 

Håndverk

“Håndverk” handler for ASWB om kunnskap og forståelse av både redskaper, prosess, materialer og tradisjon. I det å se fremgang i et opprinnelig kaos. Stolthet i det å levere. Håndverk for oss handler også om nærhet til naturen, og best mulig utnyttelse av lokale ressurser og byggekunst. Ethvert oppdrag er unikt når det kommer til byggekunst. Med noe unikt følger stolthet. Stolthet knyttet til nettopp vårt håndverk. Denne filosofien er bærebjelken i ASWB og vår arbeidsutførsel. Resultatet, det kommer kunden til gode.

 


Vår historie

2019 har så langt startet med fult trykk, og vi raser fremvoer. Vi ligger godt ann - gjerne litt foran - vår egen definerte vekstplan for perioden, og store jobber ligger på blokken vår. Prosjektlederstaben har blitt betydelig styrket, som igjen har klargjort selskapet for nye utfordrende prosjekter. Salgsavdelingen har også blitt styrket etter innførselen i fjor, og vi føler oss godt forberedt på alle de spennende prosjektene innen vår sfære - nybygg og rehabilitering, og for private, profesjonelle og offentlige aktører. Vi forventer en årsomsetning i 2019 mellom kr 50 og 60 mio, og med totalt 45 fast ansatte med samlet over 650 års bransjeerfaring.

Vi ser frem til det som kommer! :)

2018 ble et utrolig hektisk, men samtidig meget spennende år for selskapet. På mange måter det mest definerende året så langt! Selskapet vant sine første prosjekter for det offentlige, herunder Bergen kommune, og gjennomført våre første prosjekter innen tiltaksklasse 2 konstruksjonssikkerhet. Selskapet ble tidlig på året opplæringsbedrift i Hordaland fylkeskommune, og ansatte våre tre første lærlinger. Dette er et arbeid vi vil fortsette med i fremtiden, da vi anser arbeidet med å utdanne nye, dyktige fagmenn som meget viktig. Året endte med solid vekst, hvor årsomsetningen landet like sør for kr 35 mio, og vi klatret til 34 fast ansatte. Vi etablerte egen salgsavdeling og deltok ivrig på ulike bygge-messer i regionen. Stolte av å være synlige i bybildet vårt!

I 2017 bykset vi videre - første fulle driftsåret etter re-lansering og oppstart av ASWB, og med mye prosjekter og spennende ting på blokken! Ila året kom mangeårig forretnignspartner til Wara, Sindre Risholm ombord som medeier igjen. Wara tok rollens om arbeidende styreformann, mens Risholm ble selskapets daglige leder. I nært samarbeid driver Wara og Risholm foretaket fremover, sammen med en dyktig stab. Vi vokste til totalt 21 fast ansatte, og nærmet oss kr. 20 mio i omsetning. Arbeidet opp mot offentlig myndighet ble igangsatt, og en betydelig innsats ble lagt inn i å vinne også vår andel av offentlige anbud fremover. Vi økte i 2017 andelen norsk faglært arbeidskraft noe, samt at vi styrket administrasjonen med ett årsverk.

Alt i alt et spennede og innholdsrikt år for oss, med stadig mer omfattende virksomhet og større kunder.

2016 var året for re-lansering, og ASW Bygg AS var endelig et faktum! Selskapet ble stiftet av Kenneth A. S. Wara, og vi tok med oss de beste guttene fra BSB-tiden. Strategien ble klarlagt, og vi satt en plan for de neste 5 årene og videre. Betydelige ressurser ble lagt inn i foretaket, og vi fikk ombord flere nye gode hoder. Våre kapasiteter på alt fra fin-snekkeri til mer komplisert konstruksjonsmessige tømrerarbeider ble ytterligere styrket.

Det var med stor glede og stolthet at selskapet ble en registrert Mesterbedrift, og vi mottok naturligvis vår Sentralgodkjenning.

2015 var et år preget av manglende retning for selskapet. Aktivitetene våre økte på, og vi strakk oss til 15 fast ansatte. Men eierne var uenige om retning og veivalg videre. Toneangivende eier Wara ville videreutvikle, satse og ekspandere, mens andre ikke nødvendigvis tenkte i disse baner. For selskapet var det viktig for oss å forbedre KS, HMS og generelle rutiner i vårt arbeid, og vi vridde oss gradvis i retning av å ansette også norske fagfolk. Egne byggeprosjekter lå på under 40%, og ekstern kundemasse var nå dominerende. Vi så at det skulle en del betydelige investeringer på plass for å løfte oss videre, og kombinert med uenighet mellom eierne var tiden moden for å tenke nytt for det kommende året.

I 2014 kom den første runden med endringer. Fra å være opprinnelig 3 eiere, kom også fjerdemann, Risholm inn på eiersiden i BSB, og skulle sammen med toneangviende Kenneth A. S. Wara være med å ta selskapet noen steg videre. Vi så konturen av å kunne oppskallere vår satsning, men dette krevde også mer systematisk arbeid fra toppen av. Gjennom året økte vi til 13 fast ansatte, og andelen egne byggeprosjekter var nede i ca 50%. Kundemassen begynte å bli betydelig, og vi så god effekt av referanser og "word of mouth" - en bekreftelse på at vi gjorde noe riktig. Vi hadde i 2014 noen av våre største enkeltprosjekter gående, hvor vi fikk bryne oss på mer konstruksjonsmessige arbeider og samkjøring av diverse fagdisipliner. Vi hadde fortsatt primært polske medarbeidere, med begynte gradvis å styrke administrasjon / prosjektledelse med norske fagmenn.

2013 var det første fulle, ordinære driftsåret for BSB. Vi så raskt at det var behov for flere folk, og veksten startet så smått å ta til. Før året var omme telte staben 8 fast ansatte på byggeplass, samt en årlig omsetning lik kr 14,1 mio. Andelen arbeid på interne prosjekter sank fra 90% til 70%, og vi så konturen av at vårt "produkt" kunne finne seg en plass i markedet her i Bergen. Det var fortsatt arbeider med hovedvekt på rehabilitering og mindre prosjekter. Samtidig så vi derimot også en gryende arbeidsmengde av søknadspliktige arbeider og samarbeid med arkitekt og opp mot kommune m.m. Arbeidende stab bestod fortsatt for det meste av polske håndverkere i denne perioden. 

Bergen Snekker- og Byggtjenester AS (BSB) ble stiftet i 2012, med tre eiere. Det var tre fast ansatte fra starten, med fokus på egne/interne byggeprosjekter, og en omsetning første år lik kr 3,5 mio. Grunnfundamentet i foretaket var fra dag én å skape tillit til kunden, og gjennom nær oppfølging sikre 100% fornøyde kunder på hvert eneste prosjekt.

Ideen til vårt foretak ble født igjennom konkret, egen erfaring fra bransjen; vi følte det var vanskelig å finne dyktige, presise og engasjerte håndverker-firma som ikke var for store. Dokumentasjon var et fraværende ord. Som små, men engasjerte eiendomsutviklere så vi et sterkt behov for å få dette på plass. Så hvorfor ikke bare lage noe selv? Ideen, og dernest selskapet, var født.